Chcesz zaszczepić się przed podróżą?

Zasięgnij porady medycznej i sprawdź, gdzie znajduje się najbliższa placówka medycyny podróży.
DOKĄD JEDZIESZ? SPRAWDŹ,
NA CO SIĘ ZASZCZEPIĆ!

Wybierz z listy kraj, który Cię interesuje i dowiedz się przed jakimi chorobami warto się zabezpieczyć.sprawdź

PROGRAM EDUKACYJNY
BIURO PODRÓŻY PRZYJAZNE ZDROWIU TURYSTY
Aby znaleźć biura biorące udział w programie edukacyjnym, skorzystaj z poniższej wyszukiwarki.
Wyszukiwarka
Aby szybciej znaleźć interesujące Cię treści, skorzystaj z wyszukiwarki

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszego newslettera!


NOTA PRAWNA

 

1. Własność intelektualna

 

Właścicielem i dysponentem niniejszej strony internetowej (dalej „Strona internetowa” lub „Strona”), jest Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (dalej „Spółka”) należąca do Grupy Sanofi (dalej ”SANOFI” lub „Grupa Sanofi”). Układ i każdy ze składników strony, w tym wszystkie użyte na niniejszej Stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Dostęp Państwa do Strony nie jest równoznaczny z przyznaniem licencji do korzystania ze znaków występujących na Stronie. Korzystanie z nich może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela takich znaków.

 

Żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.

 

Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony powinno być zamieszczone następujące oświadczenie: „COPYRIGHT © 2012-2017 Sanofi Pasteur Sp. z o.o. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”.

 

Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. SANOFI  lub jej spółki zależne zastrzegają sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

 

2. Charakter informacji

 

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, z zakresu medycyny oraz terapii, wyłącznie w odniesieniu do ludzi.


Publikowane informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Stronie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.


Strona może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako opinii lub zobowiązań Spółki lub SANOFI.


Informacje, zwłaszcza finansowe, publikowane na Stronie nie mogą być uznawane za zachętę do podejmowania inwestycji. W żadnych okolicznościach nie należy ich interpretować jako prognozy zysków ani oferty publicznej; nie stanowią one także oferty subskrypcji, zakupu czy też wymiany akcji lub innych papierów wartościowych SANOFI ani jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Sanofi.

 

3. Łącza do innych witryn

 

Łącza prowadzące do innych stron i witryn internetowych, które nie zostały zamieszczone przez Spółkę, są całkowicie niezależne od Spółki oraz SANOFI. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania. W razie urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, do których odsyłają linki, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.  Łączą się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko i odpowiedzialność. Po przejściu na inną witrynę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi na niej zawartymi. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie.

 

Dodatkowo, użytkownik jest zobowiązany podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym oprogramowaniem.

 

Witryny zewnętrzne mogą zawierać hipertekstowe łącza do Strony. Takie łącza nie mogą być tworzone bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki. Spółka nie ma wpływu na dostępność, jak i  nie bada dostępności takich witryn. Spółka nie bada, nie sprawdza oraz nie zatwierdza także treści reklam, produktów lub innych elementów dostępnych za pośrednictwem takich witryn. Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników niniejszej Strony internetowej, Spółka informuje i przestrzega, że korzystanie z zewnętrznych witryn, o których mowa powyżej, dokonywane jest na własną odpowiedzialność, jak i ryzyko osób z nich korzystających.

 

4. Dostępność strony internetowej

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

 

i. nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od jakichkolwiek wad i że nie można tego wymagać od Spółki;
ii. wady mogą powodować czasową niedostępność Strony oraz
iii. na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ zdarzenia i/lub okoliczności leżące poza kontrolą Spółki np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz między Spółką a innymi sieciami.

 

Spółka i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdym czasie zmieniać lub ograniczać dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Strony w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i/lub wprowadzenia usprawnień i/lub zmian na Stronie. Spółka dołoży starań, aby informować o planowanych zmianach i ograniczeniach dostępności Strony.

 

5. Informacje o produktach

 

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Spółkę. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez Spółkę. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów, programów lub usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.

 

6. Prawo właściwe

 

Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

 

7. Ogólne warunki

 

8.1 Wydawca strony

 

Sanofi Pasteur Sp. z o.o., Spółka należąca do Grupy Sanofi, z siedzibą: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060891, kapitał zakładowy 247 300,00 zł.

 

8.2 Kierownik ds. Publikacji

 

Aleksandra Grajkowska-Marzewska,
aleksandra.grajkowska-marzewska@sanofi.com

 

8.3 Hosting strony

 

dotthe.it sp. z o.o.,
Piotrkowska 276, 90-001 Łódź

 

8. Materiały wideo/grafiki


Prawa własności Sanofi Pasteur sp. z o.o.


mapa glowna polski
WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
a a a s d s s s s s d f

DOKĄD JEDZIESZ?
SPRAWDŹ, NA CO SIĘ ZASZCZEPIĆ!

Wybierz z listy kraj, który Cię interesuje i dowiedz się przed jakimi chorobami warto się zabezpieczyć.sprawdż

PYTANIE
DO EKSPERTA

Masz pytania dotyczące
bezpieczeństwa w podróży?
Skorzystaj z porady naszego eksperta. pytanie

RSS Feed Widget

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszego newslettera!